Ütemterv

Jelszó:

Az Észak-Alföldi PrizmaTech Debreceni Műszergyártó és Fejlesztő Klaszter mene -
dzsment szervezetének kialakítása és erősítése

A Projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Bemutatkozás

A PrizmaTech Klaszter célja, hogy a hálózatalapú együttműködés keretében összefogja a műszergyártás és módszerfejlesztés területén érdekelt, az egészségipar, környezetipar és mechatronika iparágakban működő piaci szereplőket, vállalatokat, kutatóintézeteket és felsőoktatási intézményeket. Elősegítse a klaszter tagjai között a magasabb szintű kooperációt és az új és meglévő technológiák fejlesztését és továbbfejlesztését, különösen az innovatív környezeti technológiák kialakítását és érdekeltségi körükbe eső ágazatokban.

A PrizmaTech Klaszter Magyarország egyetlen klasztere, amelyben az MTA vezető szerepet vállal és aktívan lép fel. Felismerte ugyanis a vállalatok és tudásközpontok együttműködésének, a térség felsőoktatási intézményei és a klaszter tagjai között egy partneri viszonyon alapuló hálózati szerveződés szükségszerűségét. A klaszter jó és követendő mintát kíván nyújtani az ilyen típusú kezdeményezéseknek, mind más ágazatoknak, mind a Klaszter által lefedett területeken működő szervezeteknek. Ez utóbbiak a Klaszter potenciális elsődleges célcsoportját alkotják. Hozzájárul a klaszterek szolgáltatási palettájának növeléséhez, amely kiváló alapot teremt a pólus programban definiált akkreditációs követelmények teljesítéséhez szükséges továbbfejlődésre a magas hozzáadott értékű, innovatív tevékenységet folytató KKV-k és klasztertagok számára.


A nukleáris orvosi képalkotáshoz kapcsolódó tudományok (fizikai, mérnöki, informatikai, kémiai, biológiai, orvosi) művelése terén - elsősorban az utóbbi 10 évben – a régiónkban felhalmozott szellemi potenciál, gyakorlati tapasztalat és az ehhez szorosan kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések teremtette lehetőségekre alapozva a PrizmaTech Klaszter ezen a téren Magyarország nemzetközi rangú, kutató és oktató központjává válik. Ezen tudás- és technológiai központ megvalósításával a Klaszter a környezete piac orientált partnereivel részben üzleti alapon működtetett szolgáltatások formájában, önfenntartó módon kívánja szolgálni a régiója innovációs potenciáljának kiteljesedését a napjainkban joggal megkövetelt és elvárható, Európai Uniós minőségű pályán.

A klaszter tagjait részben az elért kutatási eredmények gyakorlati, gazdasági alkalmazásának előmozdítása, másrészt szakmai továbbképzésben részvétel, s ezzel saját humán tőkéjének fejlesztése, új eredmények hasznosításában történő közvetlen részvétel, illetve költség hatékony technológiák bevezetése motiválja. A klaszter összetételének fogva alkalmas arra, hogy ezeknek az igényeknek megfeleljen.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja